Райони

Училище Район
1 СУ „Димитър Благоев“ Преглед
2 СУ „Николай Катранов“ Преглед
3 СУ „Цветан Радославов“ Преглед
4 ОУ „Филип Сакелариевич“ Преглед